Prawo karne

W tym, sprawy nieletnich, w tym o najcięższe przestępstwa: zabójstwo, fałszowanie środków płatniczych, zorganizowane grupy przestępcze, obrona w sprawach korupcyjnych, w sprawach wypadków komunikacyjnych, obrona w sprawach karno – skarbowych, sprawy aresztowe, i inne

Prawo cywilne i rodzinne, rozwody, podział majątku…

W tym gospodarcze, spadkowe które obejmują w szczególności sprawy: o zapłatę, wydanie nieruchomości, przywrócenie naruszonego posiadania, ustalenia zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem, stwierdzenie nieważności lub bezskuteczności czynności prawnych, itp.