Kto dla kogo?

W pierwszych słowach preambuły Konstytucji RP, my Naród, ustanowiliśmy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot, właśnie w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny. Oznacza to, przynajmniej dla mnie, obywatela RP, że Państwo Polskie, jako byt prawny, zostało powołane do życia, przez nas, przez Naród, w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, Polski, po to, aby, m.in., umacniać uprawnienia obywateli, w tym, prawo do Sądu. Owo prawo do Sądu wiąże się również z prawem do reprezentowania siebie przez wybraną do tego osobę, w tym, adwokata, Dariusza Jana Babskiego.

Czytaj dalej…