Przyczynek do dyskusji o karze śmierci

Maciejowi S, któremu przypisuje się zdanie: „To bandzior musi się bać człowieka, a nie człowiek bandziora”. Jest oczywiste, że obecnie w porządku prawnym RP nie ma kary śmierci. (Nie wypowiadam się, czy jestem za jej wprowadzeniem, czy też nie.) Tym niemniej, pozwalam sobie na pewne uwagi, które mają na celu dokonanie oceny wyeliminowani obawy jej wprowadzenia z
powodu ewentualnej pomyłki sądowej.

Czytaj dalej…