Fioletowi

Dobrze się stało, że przedstawiciel sądownictwa, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, Pan Maciej Strączyński, pozwolił sobie na dokonanie swego rodzaju oceny poszczególnych korporacji sądowych z punktu widzenia dostrzeżonych uchybień, niedociągnięć, „ale”: najpierw w odniesieniu do sędziów, zaś prokuratorów, a na końcu do nas, adwokatów. To dobrze, gdy piszemy o sobie. Pozwala to na podjęcie dyskursu. Potwierdzenie lub zaprzeczenie podstaw formułowanych ocen.

Czytaj dalej…