Pożegnanie

Tak o to, kiedy jawnie występuję przeciwko formule „in gremio”, czas zaprzestać kontynuowania współpracy. Formuła „in Gremio” – „in gremio” stanowi wyraz zaprzeczenia istoty samodzielności funkcjonowania każdego środowiska prawniczego. Nie ma sensu tworzyć wspólnej platformy, gdy zadania poszczególnych środowisk prawniczych są względem siebie różne. Szerzenie kultury we wzajemnych relacjach, prezentacja własnych stanowisk ucieleśniających własne interesy korporacyjne, poszukiwanie zrozumienia dla ciężkiej doli każdej z formacji prawniczych, nie zmieni i nie powinna zmienić istniejącego stanu rzeczy. Dochodzenie do sprawiedliwości – zdaje się, że jest to cel każdej formacji prawniczej – jest burzliwym procesem godzenia sprzecznych racji  wymagającym zachowania różnic pomiędzy poszczególnymi zawodami prawniczymi. Nie chcę współdziałania. Chcę rozstrzygania zasadności podnoszonych racji.

Czytaj dalej…