Asesor sądowy

O asesorach, a o asesorach sądowych w szczególności, jest mowa na poziomie ustaw o charakterze ustrojowym wymiaru sprawiedliwości. I tak, asesorowi sądowemu są poświęcone m.in. regulacje w art. 134 – 136 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w art. 10 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, w art. 43 – 48 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Czytaj dalej…