Termin instrukcyjny

Pojęcie termin instrukcyjny nie jest pojęciem prawnym, lecz prawniczym. Nie można go wszak odnaleźć w przepisach prawa rangi ustawy. Termin ten nie funkcjonuje jako termin tekstów prawnych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest potrzeba wyrugowania z obiegu prawnego tego pojęcia, jako nie mającego, o czym poniżej, znaczenia prawnego.

Czytaj dalej…