Zielony o Zielonych

Trudno jest pisać o sobie. Nie znaczy to, że jest to niemożliwe. Brak dystansu może stanowić podstawę do zarzutu braku obiektywizmu. Tym niemniej, nie będąc sędzią, nie łamię starej zasady, że nie można być sędzią we własnej sprawie. Jestem adwokatem, a nie sędzią, wiec mogę dokonać oceny naszego gremium, ale z perspektywy mojego pola widzenia. To, że noszę korekcyjne okulary, może być przyczyną, dla której ostrość widzenia: nie ma swego naturalnego wymiaru.

Czytaj dalej…