Naruszenie prawa

Skrzywdzonym: Alfredowi P., Ryszardowi G., Konradowi K., Barbarze J-D., itd., itd., aż do końca

Nam, jako pełnomocnikom, obrońcom, substytutom pełnomocników i obrońców, podczas pisania środków zaskarżenia, często przychodzi zmagać się z wykazywaniem, że organ I instancji dopuścił się naruszenia prawa. Wykazanie naruszenia prawa, jako uchybienie, jest warunkiem koniecznym, ale często, nie jedynym, dla skuteczności środka zaskarżenia.

Czytaj dalej…