Zakres usług

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka adwokata Dariusza Jana Babskiego świadczy usługi adwokackie, co obejmuje nie tylko porady prawne, doradztwo, ale prowadzenie wszystkich spraw, przy czym, z uwagi na faktyczną niemożliwość opanowania – na profesjonalnym poziomie – wszystkich dziedzin prawa, preferujemy prowadzenie spraw z zakresu:

 1. prawa cywilnego, w tym gospodarcze, spadkowe które obejmują w szczególności sprawy: o zapłatę, wydanie nieruchomości, przywrócenie naruszonego posiadania, ustalenia zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem, stwierdzenie nieważności lub bezskuteczności czynności prawnych, itp.
 2. prawa rodzinnego, w tym sprawy rozwodowe oraz sprawy o podział majątku wspólnego
 3. prawa karnego, w tym, sprawy nieletnich, w tym o najcięższe przestępstwa: zabójstwo, fałszowanie środków płatniczych, zorganizowane grupy przestępcze, obrona w sprawach korupcyjnych, w sprawach wypadków komunikacyjnych, obrona w sprawach karno – skarbowych, sprawy aresztowe, i inne
 4. odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych
 5. prawa pracy, w szczególności ustanie stosunku pracy członków organów zarządzających podmiotami gospodarczymi
 6. rejestracji i ewidencji podmiotów gospodarczych
 7. obsługi podmiotów gospodarczych
 8. prawa podatkowego
 9. egzekucji (windykacji) prawomocnie osądzonych świadczeń
 10. inne, nietypowe wymagające niekonwencjonalnego podejścia

Dodatkowo Kancelaria Adwokacka adwokata Dariusza Jana Babskiego podejmuje się prowadzenia negocjacji w różnych sprawach prawnych, a nadto sporządzania:

 • opinii eksperckich, a nadto
 • projektów umów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy
 • skarg kasacyjnych oraz
 • skarg do Trybunału w Strasburgu
 • planów sukcesji, na wypadek śmierci członków zarządu, wspólników spółek osobowych i kapitałowych, w tym, sporządzanie projektów testamentów

Dodatkowo Kancelaria Adwokacka adwokata Dariusza Jana Babskiego przyjmuje do opracowania jednorazowych wystąpień poprzez sporządzanie:

 • apelacje cywilnych i
 • apelacji karnych
 • przesądowych wezwań do spełnienia świadczenia
 • pism procesowych.

Na poziomie konwersacyjnym prowadzę rozmowy w języku niemieckim i angielskim.