Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od wzajemnie przenikających się okoliczności takich jak:

  • niezbędny nakład pracy adwokata
  • charakter sprawy, w tym: jej czasochłonności, zawiłości, obszerności sprawy, wielości stron uczestniczących w sprawie, nietypowości (precedensowy charakter sprawy)
  • wartość przedmiotu sprawy
  • rodzaj dóbr podlegających ochronie: dobra materialne, wolność człowieka
  • nakład środków na prowadzenie sprawy
  • miejsc prowadzenia sprawy tj., na tzw. miejscu czy w tzw. terenie
  • utraty zlecenia bardziej intratnego w skutek przyjęcia sprawy
  • terminowości zlecenia, tj. od tego, czy sprawa jest zagrożona przedawnieniem lub jest zagrożona skutkami upływu terminu zawitego, np. czy sprawa jest „na wczoraj”, bo apelacja ma być na dzisiaj
  • inne – indywidualne ustalenia.

Wynagrodzenie za porady prawne, w przypadku przekształcenia się jej w prowadzenie sprawy, są wliczane do wynagrodzenia.

Przewiduję możliwość uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy, przy czym, nie ma możliwości wyłącznego prowadzenia sprawy tylko na zasadzie: „od wygranej” (sucses fee).

Przewiduję możliwość rozłożenia płatności ustalonego wynagrodzenia na raty.

Do wynagrodzenia doliczam obowiązkowy podatek VAT.

Wystawiam obowiązkowe paragony fiskalne i faktury.

Nie udzielam porad bez wynagrodzenia albowiem jest to niezgodne z prawem.