Prawo karne

W tym, sprawy nieletnich, w tym o najcięższe przestępstwa: zabójstwo, fałszowanie środków płatniczych, zorganizowane grupy przestępcze, obrona w sprawach korupcyjnych, w sprawach wypadków komunikacyjnych, obrona w sprawach karno – skarbowych, sprawy aresztowe, i inne