Prawo cywilne i rodzinne, rozwody, podział majątku…

W tym gospodarcze, spadkowe które obejmują w szczególności sprawy: o zapłatę, wydanie nieruchomości, przywrócenie naruszonego posiadania, ustalenia zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem, stwierdzenie nieważności lub bezskuteczności czynności prawnych, itp.